1 mei 2012

Ceremonie officiële paal De Nieuwe Gooye

Op vrijdag 27 april jongstleden werd de officiële paal geslagen in het project De Nieuwe Gooye te Dirksland door Wethouder P. Koningswoud. Circa 150 aanwezigen werden welkom geheten door Dingeman van Es, die in zijn toespraak stilstond bij de totstandkoming van De Nieuwe Gooye. Waar mede door de toepassing van vraaggerichte projectontwikkeling en meervoudig ruimtegebruik een unieke woonomgeving wordt gerealiseerd met veel groen, water, natuur, recreatiemogelijkheden en een tijdloze architectuur. Ook dankte Dingeman van Es de gemeente Dirksland voor de uitstekende samenwerking, alsmede alle overige betrokken partijen en uiteraard de kopers voor het door hen gestelde vertrouwen. Vervolgens kwam Ruud Bouman, namens het bewonersplatform voor De Nieuwe Gooye. Dit bewonersplatform heeft hij uit enthousiasme voor dit prachtige project opgericht. Via het bewonersplatform kunnen (toekomstige) bewoners niet alleen kennis maken met de buren via social media, maar ook opgedane kennis delen en gezamenlijk zaken aanpakken. Het is ook een uitstekende manier om kennis te kunnen maken met de overige bewoners in De Nieuwe Gooye en sociale cohesie te ontwikkelen. Dit om van De Nieuwe Gooye, naast de mooiste woonwijk, ook de gezelligste woonwijk van Nederland te maken. Als laatste komt wethouder Koningswoud aan het woord en hij geeft aan dat er in korte tijd heel veel is bereikt in het project De Nieuwe Gooye. Tussen de verkoopdag en het slaan van deze officiële paal zit slechts zes maanden en in deze periode is het bestemmingsplan afgerond, het bouwplan uitgewerkt en de bouwvergunning verleend. Dit alles kon worden is bewerkstelligd door de goede voorbereiding, overleg, alsmede de positieve houding van omwonenden. Ook haalde de heer Koningswoud de verscheidenheid aan woningen aan, welke een brede doelgroep bediend. Hierdoor werden belangstellenden uit de gehele regio getrokken en zelfs een klein deel van buiten de regio. Wethouder Koningswoud is van mening dat in De Nieuwe Gooye een prachtige omgeving is ontstaan die een verscheidenheid aan functies biedt, wonen, wandelen in het groen. Zo heeft hij deze winter genoten om alle ijspret te zien op de aangelegde waterberging. Tot slot wenst hij de aannemers een voorspoedige en veilige bouw toe en worden alle genodigden uitgenodigd om zich naar de heistelling te begeven. Aldaar krijgt wethouder Koningswoud witte laarzen, jas en helm uitgereikt en zetelt hij zich in de heistelling om op vakkundige wijze de officiële paal de grond in te slaan. Na deze handeling werden alle genodigden getrakteerd op een glaasje champagne en werd het officiële gedeelte van de ceremonie afgerond, onder het genot van een hapje en een drankje.


Meer nieuws