1 december 2015

Planning bouw Notenlaan, Essenlaan en Honingeter

Start (bouw)werkzaamheden

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het gehele bouwterrein voor de woningen aan de Notenlaan, Essenlaan en Honingeter in de Nieuwe Gooye. Inmiddels zijn ook de grondwerkzaamheden ten behoeve van de bouw van start gegaan, ook zal Bouwbedrijf Boogert in week 51 de bouwplaats inrichting voltooien. Dit betekent dat men de bouwketen en afrasteringen gaat plaatsen.

Heiwerkzaamheden

In het nieuwe jaar zal worden gestart met de voorbereidingen voor de heiwerkzaamheden. De verwachting vanuit Bouwbedrijf Boogert is dat de heiwerkzaamheden in week 4/5 van 2016 zullen starten.


Meer nieuws