3 oktober 2013

Woonrijp maken De Nieuwe Gooye

Estate Invest heeft, in tegenstelling tot wat in bijna alle nieuwbouwwijken gebruikelijk is, de woonrijp-fase direct achter de opleveringen uitgevoerd. Dit hebben we gedaan zodat de straten zo snel als mogelijk netjes zullen zijn. Dit alles om te voorkomen dat de inwoners nog langer in een ‘bouwstraat’ wonen. Wij vinden het namelijk belangrijk om het woongenot zoveel als mogelijk te optimaliseren. De herfst- en winterperiode (november tot februari) is de beste tijd om bomen en struiken te planten. Nog dit najaar zal Estate Invest starten met het uitvoeren van het groenplan, zodat De Nieuwe Gooye er komend voorjaar fris en groen bij zal liggen.


Meer nieuws